Case Studies

Team Leasing
SAP AUTH

Team
Leasing
AEM

Team
Leasing
TIBCO

Team Leasing SAP AUTH

Potrzeba biznesowa:

 • Dostarczenie usługi w ramach 2 i 3 linii wsparcia dla systemów klienckich w obszarze autoryzacji i dotyczących zgłoszeń serwisowych/zmian. Wsparcie prowadzone w oparciu o umowę SLA.

Co zrobiliśmy:

 • Zarządzaliśmy incydentami
 • Zarządzaliśmy zmianami
 • Zarządzaliśmy zgłoszeniami serwisowymi
 • Zarzązaliśmy bazą wiedzy
 • Zastosowaliśmy podejście ITIL
 • Mierzyliśmy jakość usługi poprzez zdefiniowane KPI

Co osiągneliśmy:

 • Świadczenia wsparcia dla wszystkich wymaganych stref czasowych
 • Poziom KPI powyżej 90%
 • Wsparcie on-call poza standardowymi godzinami wsparcia
 • Usprawnienie wsparcia poprzez eliminację 1 linii
 • Dedykowany Service Delivery Manager jako osoba kontaktowa
 • Optymalizacja kosztowa poprzez zdalne realizowanie wsparcia

Technologie:

 • SAP Authorization, SAP Security, implementacja narzędzia RSSG, połączenia OSS

Team leasing AEM

Potrzeba biznesowa:

 • Zbudowanie strony internetowej z systemem zarządzania treścią. Zlecenie obejmowało projekt, szablony oraz dodatkowe funkcjonalności według specyfikacji klienta, wsparcie produktu po zakończeniu projektu i uruchomieniu strony.

Co zrobiliśmy:

 • Przeprowadziliśmy analizę biznesową
 • Zaplanowaliśmy projekt i oszacowaliśmy budżet
 • Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy szablony według specyfikacji klienta
 • Świadczyliśmy usługi w ramach drugiej i trzeciej linii wsparcia – frontend, backend, konfiguracja, administracja, wsparcie użytkownika (Service Helpdesk)
 • Utrzymaliśmy poziom Kluczowych Wskaźników Efektywności powyżej 90%
 • Świadczyliśmy usługi wsparcia na telefon poza regularnymi godzinami pracy
 • Zoptymalizowaliśmy obsługę dzięki wyeliminowaniu pierwszej linii wsparcia
 • Dostarczyliśmy dedykowanego Managera Projektu
 • Dostarczyliśmy dedykowanego Service Delivery Managera w okresie wsparcia produktu po wejściu strony na produkcję

Technologie:

 • Adobe AEM (JAVA), frontend (jQuery, JavaScript, HTML5, CSS3)

Team leasing TIBCO

Potrzeba biznesowa:

 • Dostarczenie usług w ramach 3. linii wsparcia do obsługi warstwy integracyjnej oraz zarządzania wnioskami o zmiany.

Co zrobiliśmy:

 • Zarządzaliśmy incydentami, minimalizując ich wpływ na biznes
 • Zarządzaliśmy zmianami
 • Zarządzaliśmy problemami
 • Zarządzaliśmy wiedzą
 • Wprowadziliśmy standardy ITIL
 • Wprowadziliśmy narzędzie do monitorowania i rejestrowania wniosków i zadań – JIRA
 • Dostarczaliśmy wsparcie w ramach Service Desku 24/7 we wszystkich wymaganych strefach czasowych
 • Utrzymaliśmy poziom Kluczowych Wskaźników Efektywności powyżej 90%
 • Świadczyliśmy usługi wsparcia na telefon poza regularnymi godzinami pracy
 • Zoptymalizowaliśmy obsługę dzięki zdalnemu świadczeniu usług
 • Dostarczyliśmy dedykowanego Service Delivery Managera oraz Team Leadera

Technologie:

 • TIBCO, JAVA, JIRA, HPSM, FishEye

Team
Leasing
TESTING

Team leasing TESTING

Potrzeba biznesowa:

 • Zmniejszenie liczby zgłaszanych incydentów po wdrożeniu Pakietu Wydania na środowisku produkcyjnym.

Co zrobiliśmy

 • Wprowadziliśmy Proces Wydania (Release Process) w kilku fazach obejmujących: testy manualne dla każdej zmiany, testy manualne dla całego Pakietu Wydania, automatyczne testy regresyjne.
 • Wprowadziliśmy 3 środowiska do rozwoju i testowania oprogramowania: DEV (dla pojedynczych zmian), TEST (dla Pakietów Wydania), QA (do testów regresyjnych).
 • Stworzyliśmy zespół odpowiedzialny za testy automatyczne oraz zespół odpowiedzialny za testy regresyjne
 • Stworzyliśmy Przypadki Testowe oraz Scenariusze Testowe dla każdego Pakietu Wydania
 • Wykonaliśmy testy jednostkowe i testy wydajnościowe przed wdrożeniem pakietu na środowisko produkcyjne
 • Zweryfikowaliśmy jakość kodu źródłowego dla każdego Pakietu Wydania
 • Wydłużyliśmy czas Procesu Wydania w celu zrealizowania niezbędnych faz testowania
 • Zmniejszyliśmy liczbę zgłaszanych incydentów po każdym wdrożeniu pakietu na środowisko produkcyjne o 90%
 • Ograniczyliśmy 2. i 3. linię wsparcia do wymaganego minimum
 • Zatrudniliśmy leadera zespołu testowego

Technologie:

 • Testy manualne, HP ALM, autorskie skrypty do testów regresyjnych, FishEye