Awareson Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK „Wprowadzenie nowej oferty usług rekrutacyjnych oraz udoskonalenie obecnej oferty na rynek brytyjski w celu odpowiedzi na negatywne skutki Brexit-u”.

Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków Brexit-u w działalności firmy Awareson.

Planowane efekty:

  • poszerzenie rynku zbytu o nową grupę docelową na rynku brytyjskim w zakresie potencjalnych Klientów (korporacje brytyjskie),
  • możliwość pozyskiwania nowej grupy Kandydatów (inne grupy specjalistów, niż dotychczas pozyskiwani na rynku brytyjskim, co stanowi udoskonalenie oferty).

Wartość ogółem projektu 200 265,62 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 189 611,29 EUR.