rodo/cookies

W celu poprawnego funkcjonowania – strona WWW używa plików cookies.

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Awareson Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa i Awareson Solutions Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@awareson.com

 1. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora, oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.
 2. Pani/Pana dane będą ujawniane:
  a. odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępnianie elektronicznych platform rekrutacyjnych,
  b. odbiorcom świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,
  c. odbiorcom świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,
  d. podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo i osobowo,
  e. klientom Administratora Danych (potencjalnym pracodawcom).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Awareson Sp. z o.o. i Awareson Solutions Sp. z o.o.
 4. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane, bez Pani/Pana zgody, do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 8. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.