7 zmian w Polskim Ładzie istotnych dla branży IT

umieszczono: 15.04.2022

Polski Ład do zmiany. Po konsultacjach społecznych rząd zmodyfikował propozycje zmian przepisów podatkowych, jakie mają obowiązywać od 1 lipca. Najważniejsze z nich to możliwość zmiany formy opodatkowania przez firmy w połowie roku, obniżenie niższego progu podatkowego do 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Rząd argumentuje modyfikacje wysoką inflacją, potencjalnym kryzysem w związku z wojną w Ukrainie oraz potrzebą zmiany założeń Polskiego Ładu, które okazały się nieskuteczne.

Propozycje podatkowe, zawarte w projekcie, które mogą mieć znaczenie dla specjalistów IT, obejmują:

  1. Obniżenie stawki PIT do 12% z 17% w I przedziale skali podatkowej. Pozostałe elementy skali, czyli stawka podatku po przekroczeniu progu wynosząca 32%, kwota wolna (30 000 zł) i granica pierwszego przedziału skali podatkowej (120 000 zł) pozostają bez zmian.
  2. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy ci będą mogli odliczyć składkę zdrowotną według następujących zasad:
  • podatek liniowy – możliwość pomniejszenia dochodu do limitu 8,7 tys. zł;
  • ryczałt – możliwe pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych.
  1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – nie będzie ona stosowana do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne, niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (przewidują to przepisy przejściowe).
  2. Możliwość wyboru opodatkowania według skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku 2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować po zakończeniu roku podatkowego, poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-36L. Natomiast ryczałtowcy będą mogli to zrobić po zakończeniu roku poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-28, lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego i w związku z tym złożą dwa zeznania roczne – zarówno PIT-36, jak i PIT-28.
  3. Ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia (wcześniej dla ryczałtu był to koniec lutego).
  4. Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty wolnej od podatku przy zaliczkach na PIT, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Osoby, które osiągają dochody z kilku źródeł, będą mogły upoważnić maksymalnie 3 płatników (np. pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do pomniejszenia ich zaliczek na PIT o kwotę wolną (obecnie kwotę wolną może stosować tylko jeden płatnik).
  5. Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców.

Analizę zmian opracowała dla Awareson Ewa Szkolnicka-Górecka z ITA Doradztwo Podatkowe.

 

CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ ZAWODOWO W OBSZARZE IT LUB SAP? SPRAWDŹ NASZE OFERTY.


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43