Outsourcing IT – czym jest i na czym polega usługa outsourcingu?

Outsourcing to nazwa pochodząca od trzech angielskich słów outside, resource i using, co oznacza wykorzystanie źródeł zewnętrznych. W praktyce usługa ta poleca na przekazaniu przez firmę części zadań do zrealizowania wyszkolonemu w tej dziedzinie specjaliście.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaju outsourcingu – kontraktowy (zewnętrzny) oraz kapitałowy (wewnętrzny). W pierwszym przypadku konkretne zadania zleca się zewnętrznej firmie, a w drugim zazwyczaj tworzy się spółkę – córkę, która przejmuje część zleceń. Istnieje również trzeci rodzaj outsourcingu, tzw. outsourcing pracowniczy – w tym wypadku „wynajmuje się” pracownika od danego podmiotu, którego oddelegowuje się do pracy nad konkretnymi zadaniami.

Usługi outsourcing spotyka się w różnych dziedzinach, jednak najczęściej te usługi wykorzystuje się w finansach i księgowości, audytach i szkoleniach, administracji czy usługach IT.

Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu?

Coraz więcej firm decyduje się na profesjonalny outsourcing i jest to świetne rozwiązanie dla firm każdego rozmiaru. W przypadku małych i średnich firm oddanie niektórych działań w ręce firmy zewnętrznej pomaga w nabraniu rozpędu na rynku, z kolei zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów dla dużego przedsiębiorstwa pozwala na skupieniu się na najważniejszych zadaniach, przekazując ważne, ale nie kluczowe działania w ręce outsourceowanych pracowników.

Warto podkreślić, że dużą zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa. Korzystając z usług outsourcingu firmy zewnętrznej, nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania własnego działu specjalistycznej kadry IT.

Wybranie do współpracy specjalistycznej firmy outsourcingowej niesie ze sobą stały dostęp do profesjonalnej obsługi oraz gwarancję korzystania z rozwiązań najnowszych technologii.

Korzyści z outsourcingu IT

Outsourcing informatyczny jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych korporacji. Te ostatnie również mogą z korzyścią dla siebie skorzystać z outsourcingu działań IT. Własny dział IT wymaga sporych nakładów finansowych, czego można uniknąć współpracując z innym przedsiębiorstwem na zasadzie B2B – wówczas zyskuje się dostęp do profesjonalnych pracowników świadczących swoje usługi w ramach outsourcingu IT, nie ponosząc jednocześnie własnych kosztów pracowniczych. W ramach outsourcingu IT świadczony jest różny zakres usług informatycznych – wszystko zależy od zapotrzebowania danej firmy.

Współpraca z zewnętrzną firmą zapewniającą obsługę informatyczną ma wiele zalet. Oprócz redukcji kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa można wyróżnić jeszcze następujące korzyści:

  • uwolnienie zasobów informatycznych – zlecenie zewnętrznej firmie zarządzania zadaniami w ramach szeroko pojętego IT (programowanie, IT security, zarządzanie danymi i analiza danych, SAP i in.) pozwala przedsiębiorstwu na zajęcie się innymi, ważnymi tematami, pozwalającymi na rozwój w kluczowych dla przedsiębiorstwa dziedzinach,
  • zwiększenie wydajności firmy – dzięki pozbyciu się trudnych i kosztownych do samodzielnego zrealizowania zadań, można skupić się na szybszym i efektywniejszym pomnażaniu zysków,
  • dostęp do najnowszych technologii oraz rozwiązań informatycznych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa IT — dzięki przekazaniu pieczy nad infrastrukturą informatyczną specjalistom, staje się możliwe szybsze wykrycie wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem informatycznym,
  • brak konieczności utrzymywania własnego działu informatycznego,
  • dostęp do doświadczonych pracowników, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie,
  • minimalizacja ryzyka związanego z opóźnieniem pracy — zewnętrzna firma oddelegowuje doświadczonych specjalistów, którzy mają za zadanie zająć się określonymi zadaniami w zakresie obsługi informatycznej w ramach outsourcingu IT.

Outsourcing usług IT dla firm od Awerson

Awareson jest przygotowany na każdą sytuacją: kiedy masz dodatkowe projekty, a zbyt mały zespół do ich realizacji, kiedy masz chwilowy deficyt pracowników przez sezon urlopowy bądź chorobowy, kiedy masz więcej projektów niż pracowników – znajdziemy rozwiązanie, którym może być outsourcing IT!