Konsultant SAP BW – kim jest i jak wygląda jego praca?

SAP BW, skrót od angielskiego Business Warehouse to moduł należący do systemu SAP. Obszar ten odpowiedzialny jest za gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych generowanych w aplikacjach SAP za pośrednictwem wbudowanych narzędzi do raportowania i analizy biznesowej.

SAP BW to także platforma programistyczna, w której za pomocą języka ABAP, Konsultanci tworzą i modyfikują dane, realizują zadania związane z zarządzaniem danych, generują raporty oraz rozwijają aplikacje analityczne. Partnerzy biznesowi uzyskują dostęp do użytkowania moduły SAP BW dzięki aplikacji utworzonej przez Konsultanta zgodnie z wymaganiami klienta.

 

SAP BW umożliwia integrację, transformację, konsolidację oraz przechowywanie danych. Obejmuje również ekstrakcję danych do analizy i interpretacji, a także dalsze przetwarzanie danych oraz administrowanie procesami zarządzającymi danymi. Centralnym narzędziem używanych przy pracy w SAP BW jest Data Warehousing Workbench.

Kluczowe zadania i obowiązki Konsultanta SAP BW

Jak każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową SAP, Konsultant SAP BW musi mieć dużą wiedzę z zakresu biznesowych rozwiązań i umieć się dobrze poruszać w tym obszarze. Jako, że mówimy o specjalizacji w BW, do wiedzy biznesowej musimy dołożyć jeszcze tę z zakresu analityki. Wynika z tego, że praca na tym stanowisku wymaga następujących umiejętności:

 • Przygotowywanie i przekształcanie danych oraz rozwiązywanie problemów z nimi związanych,
 • Dostarczanie produktów analitycznych partnerom biznesowym,
 • Wdrażanie metod poprawiających niezawodność danych i ich jakość,
 • Analizowanie informacji z różnych źródeł w celu stworzenia spójnych informacji w raportach,
 • Opracowywanie i testowanie architektury danych, która umożliwi ich ekstrakcję i transformację,
 • Odpowiedzialność za testy techniczne w całym cyklu, w tym: testy integracji systemów, inżynierię wydajności i testy jednostkowe,
 • Współpracowanie z analitykiem biznesowym, architektem danych i programistą wizualizacji danych podczas czynności testowych,
 • Organizowanie spotkań w celu zapoznania się z potrzebami klienta,
 • Dokumentowanie wymagań biznesowych klienta, opracowywanie najlepszego planu działania, w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych klienta,
 • Identyfikowanie problemów, opracowywanie planu na rozwiązanie ich oraz wcielane go w życie,
 • Świadczenie usług doradczych, zarówno w zakresie nowych wdrożeń, jak i już istniejących,
 • Bycie łącznikiem między funkcjami biznesowymi, a zespołem technicznym,
 • Prowadzenie mentoringu dla mniej doświadczonych pracowników.