Konsultant SAP Controlling – kim jest i czym się zajmuje?

SAP Controlling (inaczej też SAP CO) to moduł należący do systemu SAP, inaczej nazywany też SAP FICO od angielskiego skrótu Financial Accounting and Controlling. Jest to moduł ułatwiający podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie rentowności firmy.

SAP Controlling pozwala kontrolować koszty i przychody pochodzące z transakcji, które odbywają się w firmie, na potrzeby wewnętrznej rachunkowości – w przeciwieństwie do SAP FI. Podstawowa różnica między tymi dwoma obszarami polega na tym, że FI służy w głównej mierze do raportowania zewnętrznego, natomiast CO używany jest do wewnętrznego raportowania zysków, strat oraz tworzenia bilansów.

 

Obszar SAP CO ułatwia planowanie, ewidencjonowanie oraz śledzenie transakcji biznesowych. Obejmuje też różnego rodzaju metody monitorowania i zarządzania kosztami, które wymagane są w sprawozdaniach finansowych. Mówiąc w skrócie, SAP CO zajmuje się koordynacją, optymalizacją, a także monitorowaniem wszystkich procesów biznesowych w organizacji.

Zadania i obowiązki Konsultanta SAP CO

Jak każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową SAP, Konsultant SAP CO musi mieć dużą wiedzę z zakresu biznesowych rozwiązań i umieć się dobrze poruszać w tym obszarze. Ponieważ mówimy o specjalizacji w Controllingu, do wiedzy biznesowej musimy dołożyć jeszcze tę z zakresu analityki i księgowości. Wynika z tego, że praca na tym stanowisku wymaga następujących umiejętności:

 • Wdrożenie i wsparcie obszaru SAP CO – księgowanie miejsc powstawania kosztów i centrów zysków, kalkulacja kosztów produktów, analiza rentowności, rozliczanie kosztów ogólnych, prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,
 • Prowadzenie szczegółowych analiz zachodzących procesów biznesowych i zapewnienie odpowiednich rozwiązań systemowych,
 • Identyfikowanie, interpretowanie, weryfikowanie, analizowanie i dokumentowanie wymagań klientów,
 • Organizowanie spotkań w celu zapoznania się z potrzebami klienta,
 • Dokumentowanie wymagań biznesowych klienta, opracowywanie najlepszego planu działania, w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych klienta,
 • Projektowanie, dostosowywanie, konfigurowanie i testowanie modułów CO,
 • Identyfikowanie problemów, opracowywanie planu na rozwiązanie ich oraz wcielane go w życie,
 • Analizowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących oprogramowania,
 • Dokumentowanie przypadków testowych oraz ich wyników,
 • Świadczenie usług doradczych, zarówno w zakresie nowych wdrożeń, jak i już istniejących,
 • Bycie łącznikiem między funkcjami biznesowymi, a zespołem technicznym,
 • Prowadzenie mentoringu dla mniej doświadczonych pracowników.