SAP Project Manager – kim jest i jak wygląda jego praca?

SAP Project Manager to osoba, która odpowiedzialna jest za kierowanie i koordynowanie wszystkimi aspektami, które dotyczą samego wdrożenia oraz późniejszych aktualizacji obszaru SAP w danym projekcie. Zakres obowiązków SAP Project Managera obejmuje również ścisłą współpracę z klientem w celu określenia zakresu, jaki obejmuje realizowany projekt, zebranie zespołu projektowego oraz późniejsze zarządzanie nim, opracowywanie budżetu projektowego, a także dopilnowanie, aby projekt został ukończony na czas i nie przekroczył założonego wcześniej budżetu.

 

Ważnymi aspektami, jakie dotyczą osób pracujących na tym stanowisku są sprawne poruszanie się w sferze oprogramowania SAP oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają swobodny przepływ informacji zarówno do własnego zespołu, jak i klienta.

Obowiązki SAP Project Managera

Praca w jakimkolwiek obszarze SAP wymaga dobrego rozumienia zachodzących procesów biznesowych oraz technologii informacyjnych, więc SAP Project Manager powinien mieć doskonale opanowane te dwie kwestie. Oprócz tego, stanowisko SAP Project Managera, wymaga ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, zarządzania zespołem konsultantów i programistów, a także koordynowania projektem – pilnowaniem, aby zespół pracował efektywnie i nie popełniał błędów, a sam projekt realizowany był terminowo i nie przekraczał ustalonego wcześniej budżetu.

Największe wyzwania, jakie mogą stać przed SAP Project Managerem

Na stanowisku SAP Project Managera może pojawić się wiele wyzwań – tak naprawdę każdy klient i każdy projekt może nieść ze sobą nowe wyzwania:

  1. Zmiana zakresu projektu – Podczas realizowania projektu może się okazać, że jego zakres musi zostać zmniejszony lub zwiększony. W przypadku zwiększenia zakresu projektu, SAP Project Manager może spotkać się z niechęcią klienta do podwyższenia budżetu projektowego. W takiej sytuacji Project Manager musi szukać oszczędności, przy czym nie może pozwolić na to, aby ucierpiała na tym jakość samego projektu.
  2. Zmiana wymagań dotyczących projektu – Kolejnym problemem, na jaki może trafić SAP Project Manager jest zmiana wymagań dotyczących projektu. W praktyce oznacza to, że zakres projektu nie ulega zmianie, natomiast zmieniają się jego wymagania, co może rodzić konieczność do cofnięcia się i opracowania pewnych kwestii od początku w inny sposób.
  3. Ograniczenie budżetu – W pewnym momencie może się okazać, że budżet klienta został ograniczony. W związku z tym SAP Project Manager musi podjąć decyzję, w którym miejscu zetnie koszty, jednocześnie troszcząc się o to, aby efekt końcowy nie uległ pogorszeniu.
  4. Odpowiednie zarządzanie zespołem – Jednym z obowiązków SAP Project Managera jest zarządzanie zespołem, który koordynuje – jego zadaniem jest przydzielenie konkretnych zadań do konkretnych osób, w zależności od ich predyspozycji, a także zażegnywanie wszelkich konfliktów, jakie mogą się rodzić podczas pracy.