Konsultant SAP MM – kim jest i czym się zajmuje?

SAP MM czyli Material Menagement to integralny moduł logistyczny, który pomaga zarządzać procesami zakupowymi i wspiera wszystkie aspekty gospodarki materiałowej. Zakresem pracy w tym obszarze SAP jest na przykład planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucja, utrzymanie ruchu w zakładzie oraz zarządzanie magazynem i systemami projektowymi. Specjalizacja SAP MM przyspiesza proces zaopatrzenia i pomaga sprawnie zarządzać materiałami, dzięki czemu firma działa efektywniej.

 

Mówiąc w skrócie: SAP Material Menagement obejmuje wszystkie zadania w łańcuchu dostaw, w tym planowanie oparte na bieżącym zużyciu, jakości zakupów, ocena dostawców i weryfikacja faktur. Zawiera również inwentaryzację, planowanie produkcji i zarządzanie magazynem.

Zadania i obowiązki Konsultanta SAP MM

Jak każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową SAP, Konsultant SAP MM musi mieć dużą wiedzę z zakresu biznesowych rozwiązań i umieć się dobrze poruszać w tym obszarze. Jako, że mówimy o specjalizacji w Material Menagement, do wiedzy biznesowej musimy dołożyć jeszcze tę z zakresu zakupów, dostaw i magazynowania. Wynika z tego, że praca na tym stanowisku wymaga następujących kwestii:

 • Rozumienie kluczowych wymagań biznesowych i przygotowywanie dokumentów zgodnie z tą wiedzą;
 • Budowanie struktury organizacyjnej gospodarki materiałowej i odpowiedzialność za takie tematy jak wycena powierzchni zakładów, organizacja zakupów, struktura magazynu, lokalizacja składowania towarów itp.;
 • Odpowiedzialność za grupy zakupowe, warunki płatności czy procedury cenowe;
 • Ustalanie procedur cenowych poprzez definiowanie ich dostępności pod względem popytu i podaży;
 • Definiowanie struktur opodatkowania;
 • Odpowiedzialność za dokumentację z zakresu zakupów i inwentaryzacji;
 • Wycenianie usług i materiałów ze względów na ich gatunek, źródło i kraj pochodzenia;
 • Negocjowanie z dostawcami materiałów najlepszych cen i warunków współpracy;
 • Poszukiwanie nowych dostawców w celu uzyskania alternatywnych źródeł dostaw surowców;
 • Interakcja z klientami poprzez rozmowy, rozmowy telefoniczne, spotkania internetowe i e-maile;
 • Odpowiedzialność za rozwiązywanie napotkanych problemów w systemie SAP i zapewnianie wsparcia;
 • Wykonywanie analiz łańcucha produkcyjnego;
 • Wykonywanie niezbędnych zmian w konfiguracjach SAP MM;
 • Testowanie potencjalnych zmian, dokumentowanie ich i przedstawianie;
 • Współpraca z konsultantami innych modułów.

Jest to oczywiście bardzo uogólniona lista ról i obowiązków Konsultanta SAP MM. Dokładna lista zakresu zadań Konsultanta będzie wynikała z ofert pracy, na które zainteresowany będzie aplikował.

Przykładowa procedura pozyskiwania stałego dostawcy materiałów

Skoro ustaliliśmy już, że praca Konsultanta SAP MM w dużej mierze opiera się na kupowanych przez niego materiałach to przyjrzyjmy się jak taka procedura wygląda na przykładzie pozyskania stałego dostawcy. Jako, że zakupy mają odbywać się cyklicznie to muszą być one jak najbardziej zoptymalizowane i korzystne dla firmy. W tym celu stosuje się kroki takie jak:

 • Zbieranie informacji – zebranie szczegółowych informacji o produkcie, jego ilości, miejsca pochodzenia itp., a także o dostawcach.
 • Kontakt z dostawcami – kontakt w celu omówienia szczegółów zakupów, systematyczności dostaw, ilości dostarczanych produktów oraz ich ceny.
 • Ocena współpracy z dostawcą – ocena całokształtu zakupów na podstawie cykli, np. po pierwszej dostawie, siódmej i piętnastej. Na ocenę składają się aspekty m.in. takie jak stosunek ceny do jakości, terminowość dostarczanych zamówień, czy kontakt z dostawcą.
 • Dokładna analiza – analiza powstająca na podstawie oceny współpracy z dostawcą. Jeśli dostawca spełnia wymogi firmy, wówczas zakupy są u niego robione cyklicznie. Natomiast jeśli z jakiś powodów współpraca nie układa się dobrze, to Konsultant SAP MM jest zmuszony rozpocząć całą procedurę od początku w poszukiwaniu nowego partnera. Warto tu również zwrócić uwagę na fakt, że rynek wciąż się zmienia, powstają nowe firmy bądź te już istniejące się modernizują. W związku z tym Konsultant SAP MM powinien co jakiś czas zbierać nowe informacje, nawet przy zadowalającej stałej współpracy z obecnym dostawcą, gdyż może się okazać, że wśród nowych propozycji znajdzie się firma, z którą współpraca okaże się być jeszcze korzystniejsza.