Konsultant SAP PP – kim jest i czym się zajmuje?

SAP PP czyli Production Planning to obszar SAP obejmujący integrację i usprawnienie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie planowania produkcji. W każdym przedsiębiorstwie, którego działalność skupia się wokół produkcji, głównym celem jest wytwarzanie niezawodnych towarów – w sposób opłacalny i efektywny dla przedsiębiorstwa. Pod tym względem dobrze przemyślany i dobrze zorganizowany dział produkcji ma ogromne znaczenie zarówno dla wyższej wydajności, jak i zysków firmy.

 

Zadania i obowiązki Konsultanta SAP PP

Jak każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową z SAP, Konsultant SAP PP musi mieć dużą wiedzę z zakresu biznesowych rozwiązań i umieć się dobrze poruszać w tym obszarze. Jako, że mówimy o specjalizacji w Production Planning, do wiedzy biznesowej musimy dołożyć jeszcze tę z zakresu planowania produkcji. Wynika z tego, że praca na tym stanowisku wymaga następujących umiejętności:

 • Wdrażanie i wsparcie SAP PP;
 • Przeprowadzanie szczegółowej analizy wymagań złożonych procesów biznesowych i zapewnienie odpowiednich rozwiązań systemowych;
 • Identyfikowanie, interpretowanie, weryfikowanie i dokumentowanie wymagań klientów;
 • Mapowanie wymagań biznesowych, procesów i celów klientów;
 • Opracowywanie niezbędnych modyfikacji produktowych w celu zaspokojenia potrzeb klientów;
 • Projektowanie, dostosowywanie, konfigurowanie i testowanie obszaru PP;
 • Identyfikowanie problemów i błędów oraz rozwiązywanie ich;
 • Proponowanie udoskonalenia procesów biznesowych i/lub systemów;
 • Świadczenie usług doradczych zarówno w zakresie nowych wdrożeń, jak i istniejących już projektów;
 • Bycie łącznikiem między funkcjami biznesowymi a zespołem technicznym;
 • Prowadzenie testów jednostkowych w obszarze SAP PP.

Jest to oczywiście bardzo uogólniona lista ról i obowiązków Konsultanta SAP PP, choć jak widać, jego zadania są różnorodne. Dokładna lista zakresu obowiązków Konsultanta będzie wynikała z ofert pracy, na które zainteresowany będzie aplikował.

Dlaczego firmy potrzebują Konsultantów SAP PP?

Firmy zatrudniają Konsultantów SAP PP, aby pomagali oni zarządzać procesami planowania produkcji i optymalizować je, co ostatecznie może doprowadzić do pozytywnych zmian biznesowych. Konsultanci SAP PP są specjalistami, zajmującymi się zarządzaniem produkcją oraz wnoszą umiejętności interpersonalne, szeroki zakres wiedzy i doświadczenia w doradztwie biznesowym, a także mają doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów zarówno dla obecnych, jak i dla nowych klientów. Mogą pomóc w obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zmianami i utrzymaniem podstawowych danych w branżach produkcyjnych.

Konsultanci SAP PP mogą również wesprzeć pozostałe obszary SAP, aby zapewnić zgodność procesów planowania produkcji z ogólną strategią biznesową przedsiębiorstwa. Mogą pomóc firmie wdrożyć najlepsze praktyki i na bieżąco je usprawniać, jednocześnie pomagając uzyskiwać z tego tytułu co raz lepsze wyniki finansowe. Takie działanie może prowadzić do bardziej wydajnego i sprawniejszego działania, ostatecznie zapewniając korzyści biznesowe.

Jakie umiejętności powinien posiadać Konsultant SAP PP?

Osoby zainteresowane pracą w obszarze SAP PP, powinny wiedzieć, jakie należy spełnić wymagania, aby starać się o pracę na tym stanowisku. Oto, jak wygląda przykładowa lista wymagań:

 • X lat doświadczenia w pracy SAP PP (X w zależności od stanowiska junior, mid lub senior);
 • Doświadczenie w czynnościach projektowych i analizie projektów przed ich wdrożeniem;
 • Doświadczenie w dostarczaniu wiedzy na temat funkcjonalności procesów biznesowych;
 • Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ofertowania i planowania produkcji;
 • Swoboda w prowadzeniu rozmów z klientami biznesowymi;
 • Silne umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej, z możliwością wyrażania złożonych koncepcji technicznych w kategoriach biznesowych;
 • Znajomość systemów IT;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Elastyczność i gotowość do podróży służbowych;