Miejsce wykonywania pracy konsultantów SAP

umieszczono: 10.07.2024

Lata pracy „onsite” sprawiły, że konsultanci mieszkają i pracują w kilku głównych ośrodkach przemysłowych w Polsce, w których zlokalizowane są centrale polskich i międzynarodowych firm oraz centra usług wspólnych.

Ponad połowa konsultantów SAP deklaruje, że pracuje przy zagranicznych projektach. W większości przypadków obywa się to za pośrednictwem dużych firm konsultingowych, które mają międzynarodowe zespoły i „żonglują” nimi w zależności od potrzeb rynku. Nie postrzegam tego zainteresowania naszymi konsultantami za zagrożenie dla firm w Polsce. Liczba specjalistów SAP jest w tej chwili wystarczająca by pokryć popyt. Widzimy też napływ do Polski konsultantów z innych krajów: Rumunii, Turcji czy Ukrainy.

Zagraniczne firmy częściej niż polskie wymagają też pracy z biura. To trend wykreowany przez duże firmy technologiczne z silną marką, które są w stanie narzucić pracownikom swoje zasady. Mniejsze firmy próbują za nimi podążać, co nie zawsze się udaje. W Polsce przewiduję utrzymanie kompromisu w postaci pracy hybrydowej z 2-3 dniami z biura. W IT wiele zadań da się efektywnie wykonywać zdalnie.

Jeśli chodzi o podróże służbowe to juniorzy i midzi nie mają z nimi problemu, o ile nie jest to zbyt często. Mniej skłonni do wyjazdów są seniorzy.

Robert Wasilewski,
IT EUROPE / CESS Operations & Finance Service Delivery Manager, L’Oreal

Ponad połowa badanych wskazuje, że realizuje projekty bezpośrednio dla zagranicznych firm, w tym głównie z krajów DACH, USA, Danii i Niederlandów. Większość z nich pracuje za pośrednictwem firm konsultingowych i outsourcingowych, a niecałe 10% zarabia bezpośrednio w walutach obcych.

Za popularność pracy dla zagranicznych firm, oprócz wysokiej jakości i cenowej dostępności kandydatów z Polski, odpowiada także pandemia. Powszechność pracy zdalnej zachęciła firmy spoza Polski do sięgania po wsparcie naszych ekspertów.

Obecnie większość konsultantów i developerów pracuje zdalnie, a tylko 4% badanych wykonuje zadania w 100% z siedziby firmy. Im dłuższy staż, tym większa niechęć do pracy na miejscu, która wynika nie tylko z wygody, ale też z zaangażowania ekspertów w więcej niż jeden projekt. Niestety popularność pracy zdalnej, ale też mnogość obowiązków najbardziej doświadczonych specjalistów, utrudnia przekazywanie wiedzy juniorom.

Otwartość na pracę z biura powoli rośnie. Już blisko ¾ badanych jest skłonnych przyjeżdżać do siedziby firmy co najmniej 3 dni w tygodniu. Jeszcze w ubiegłym roku takie propozycje były odrzucane przez większość kandydatów.

Podróżowanie w ramach projektów nie jest już tak powszechne jak przed pandemią, ale wciąż część firm oczekuje wizyt zespołu projektowego w fabrykach i innych częściach firmy, gdzie SAP jest wdrażany.

Obecnie nasz rynek bazuje na specjalistach, którzy zdobywali doświadczenie przed pandemią, pracując w dużych zespołach.

Korzystali z bezpośredniego wsparcia i praktycznej wiedzy innych specjalistów, praca w biurze dawała im okazję mentoringu. Teraz tacy eksperci wybierają pracę zdalną. Tymczasem rynek wciąż musi kształcić nowe kadry. Młodzi ludzie, którzy zaczynają swoją karierę zawodową, nie znają pracy zespołowej w takim rozumieniu jak seniorzy. Bywa, że nigdy nie widzieli członków swojego zespołu. To utrudnia im zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Na razie fundamentem rynku są „kadry przedcovidowe”, ale z czasem problem braku wymiany doświadczeń może negatywnie wpłynąć na rynek. M.in. z tego powodu wiele zagranicznych firm zachęca pracowników do pracy z biura. W Polsce, na tle innych państw, managerowie mają większą swobodę w zakresie organizacji pracy. Za granicą widzimy ponadto rosnącą koncentrację specjalistów wokół dużych aglomeracji czy „hubów” technologicznych. Dane dotyczące Polski także pokazują 4-5 takich skupisk, ale za sprawą pracy zdalnej, firmy wciąż mogą sięgać po talenty z różnych regionów.

Aleksandra Stachowiak-Klimek,
Regional IT Manager for Finance & Legal EUR w Nestle

Ok. 80% konsultantów jest skłonnych regularnie podróżować – kluczowa jest częstotliwość, nie odległość. Połowa badanych deklaruje chęć odwiedzania klientów 1-2 razy w miesiącu. Częstsze podróże są możliwe tylko dla mniejszych odległości.

 

Chcesz poznać więcej danych o społeczności SAP w Polsce? Pobierz nasz najnowszy Raport SAP 2024


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43