Rotacja i motywacja do pracy konsultantów SAP

umieszczono: 20.06.2024

Rotacja pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań rynku pracy. Wg. Gallupa w 2024 r. globalnie pracę planuje zmienić 51% badanych, w Europie ten odsetek to 34%. Problem dotyczy także Polski, w tym rynku pracy IT. W 2023 r. pracę zmieniło ponad 28% specjalistów SAP, co jest zbieżne z ich deklaracjami sprzed roku. Stosunkowo niska rotacja to pokłosie lat poprzednich. Pod koniec pandemii skłonność do zmiany pracy w IT była rekordowa, co naturalnie zmniejszyło rotację w kolejnym okresie.

To, co zdecydowanie wyróżnia rynek pracy SAP na tle innych – to znikoma korelacja wieku i rotacji. W grupie do 30 lat ten wskaźnik potrafi być dwukrotnie wyższy niż wśród pracowników 50+. W przypadku SAP różnice są minimalne, co świadczy o wysokim popycie na kompetencje w każdej grupie wiekowej.

Najczęściej to konsultanci, nie pracodawcy, decydują o końcu współpracy, co dość wyraźnie wskazuje na tzw. rynek pracownika. Tradycyjnie to etat wiąże specjalistów z firmą mocniej niż inne formy zatrudnienia, choć biorąc pod uwagę, że w przypadku outsourcingu często powodem jest po prostu koniec projektu, nie jest to różnica znacząca. Widać też, że umowa o pracę nie chroni przed zwolnieniem bardziej niż pozostałe rodzaje umów.

Powody zmiany pracy przez konsultantów i developerów są niezmienne od kilku lat: to praktycznie ex aequo pieniądze i rozwój. Specjaliści nie boją się utraty pracy, co nie dziwi w kontekście dużego popytu na ich kompetencje. Nie czują też potrzeby awansowania.

Dane zebrane od specjalistów SAP pokazują rosnącą niepewność co do ewentualnej zmiany pracy. Połowa ankietowanych nie wie, czy w tym roku podejmie się nowego wyzwania. Moim zdaniem to pokłosie wydarzeń z ostatnich lat. Jesteśmy zmęczeni pandemią, wojną, inflacją i spowolnieniem gospodarczym. Z jednej strony, z powodów ekonomicznych, więcej kandydatów niż rok temu szuka pracy, z drugiej nie podejmują ostatecznej decyzji o zmianie. Badają rynek i dochodzą do wniosku, że tu, gdzie są wcale nie jest tak źle. Potwierdza to moja praktyczna obserwacja rynku i rosnący poziom odrzuconych ofert.

Kandydaci przechodzą czasem 3-etapowe procesy rekrutacyjne, aby na końcu nie przyjąć oferty, która spełnia wszystkie ich wymagania. To sugeruje, że kieruje nimi ciekawość, ale nie decydują się na zmianę, bo korzyści z poniesionego ryzyka nie są wystarczające.

Widzimy też, że umowa o pracę wciąż wiąże kandydatów z firmą bardziej niż pozostałe formy zatrudnienia. Pomijając oczywisty fakt, że w przypadku outsourcingu część rotacji wynika po prostu z zakończenia projektu, widać, że współpraca oparta na „pełnoprawnym zatrudnieniu, na pełnoprawnych zasadach” zostaje lepiej zaopiekowania pod względem długofalowego rozwoju. Takie dopasowanie kandydata do firmy jest dokładniejsze, bardziej restrykcyjne i uwzględnia plany obu stron.

Marta Prudel-Hankus,
Head of Perm w Awareson

Jeszcze kilka lat temu chęć awansowania była istotnym powodem zmiany pracy, dziś ważne jest zdobywanie wiedzy praktycznej i pogłębianie ekspertyzy w danym obszarze. To bycie wyróżniającym się specjalistą, nie liderem, jest głównym celem zawodowym tej grupy.

Zarówno w przypadku planów, jak i faktycznych decyzji pracowników mamy dwa kluczowe argumenty: wynagrodzenie i rozwój. W przypadku deklaracji wynagrodzenie jest jednak wskazywane znacznie częściej. Specjaliści SAP przywykli do wysokich podwyżek w poprzednich latach i jeśli w ostatnim czasie, ze względu na sytuację gospodarczą, te podwyżki były niewystarczające, deklarują chęć zmiany. W trakcie poszukiwań rynek weryfikuje jednak ich oczekiwania i ostatecznie motywacja finansowa nie odgrywa tak dużej roli.

Dane pokazują też, że w odczuciu pracowników umowa o pracę nie gwarantuje bezpieczeństwa. Z kolei awans jest postrzegany jako dodatkowe obowiązki, które nie przekładają się na wzrost zarobków bardziej niż pogłębianie wiedzy technicznej.

Praca zdalna to z kolei ważny powód do pozostawania w firmie na dłużej. Stawki w różnych firmach są do siebie zbliżone. To właśnie potencjał rozwoju i możliwość pracy zdalnej bywają karta przetargową.

W kontekście rotacji ważną informacją jest to, że najwyraźniej dojrzali pracownicy nie mają problemu ze znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia. Kompetencje są w cenie. To pozytywna wiadomość.

Przemysław Ostrowski,
Head of Data & Analytics, Ørsted

Co czeka rynek w 2024 roku? Deklarowana chęć zmiany pracy rośnie, co jest naturalne po roku względnej stagnacji. Znacząco rośnie niezdecydowanie – aż połowa badanych nie ma jasnych planów zawodowych na ten rok.

O ile w przypadku zmiany pracy w poprzednich 12 miesiącach wynagrodzenie i rozwój miały właściwie takie samo znaczenie, o tyle przy deklarowanej chęci odejścia pieniądze wydają się kluczowe. Jedną z przyczyn jest inflacja, drugą – być może istotniejszą – to, że rynek skutecznie weryfikuje oczekiwania finansowe kandydatów.

Jak zatrzymać najlepszych? Równie ważna co stawka i perspektywa rozwoju stała się dla kandydatów możliwość pracy zdalnej. Skoro wynagrodzenia i możliwości rozwoju są podobne w wielu firmach, decyduje komfort pracy.

 

Chcesz poznać więcej danych o społeczności SAP w Polsce? Pobierz nasz najnowszy Raport SAP 2024


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43