RYNEK PRACY SAP
W POLSCE

Analiza i prognozy 2024-2026Ponad 72% firm korzystających z systemu SAP boryka się z niedoborem konsultantów i developerów. Zdobądź dane, które ułatwią Ci rekrutację i planowanie zatrudnienia w obszarze SAP.

Pobierz raport "Rynek pracy SAP w Polsce. Analiza i prognozy 2024-2026" i zyskaj dostęp do kompleksowej, rzetelnej wiedzy o tym rynku.


Jakie informacje zawiera raport:

  • narodowość, wiek i płeć konsultantów,
  • wykształcenie, znajomość języków obcych, źródła wiedzy o SAP,
  • informację o najpopularniejszych modułach oraz kierunkach rozwoju specjalistów SAP,
  • zarobki, oczekiwania finansowe oraz motywacje do zmiany pracy,
  • miejsce pracy i formę zatrudnienia.

Oprócz danych podzielimy się też informacjami o trendach i perspektywami rynku pracy SAP w najbliższych 3 latach.

W raporcie znajdziesz:

  • tabele z wynagrodzeniami specjalistów SAP, oczekiwania finansowe oraz odnośnie formy zatrudnienia,
  • wyniki badań dotyczących motywacji do zmiany pracy przez ekspertów SAP oraz pozostania w danej organizacji,
  • badania wśród managerów SAP dotyczące ich planów na najbliższych rok, w tym nowych projektów, podwyżek, planów odnośnie pracy z biura,
  • wskazówki doświadczonych managerów dotyczące nadchodzących wyzwań na rynku pracy.

Raport powstał na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez Awareson w styczniu 2024 r., z wykorzystaniem narzędzi do mapowania rynku, bazy Awareson oraz badań CAWI wśród 1200 specjalistów i managerów SAP.

POBIERZ RAPORT

Raport otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail.