Specjaliści od modułów finansowych. Co wiemy o konsultantach SAP FI/CO?

umieszczono: 23.01.2024

Lepsze zarządzanie finansami i kontrola wydatków, a przez to większa efektywność operacyjna i szanse na sukces biznesowy. Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na korzystanie z finansowanych i kontrolingowych modułów SAP (FI i CO). Ale efektywność ich procesów w tych obszarach zależy od jakości ich wdrożenia, rozwijania i wsparcia w codziennym korzystaniu. 6 na 10 firm korzystających z SAP planuje zatrudniać specjalistów do FI/CO. Co wiemy o motywacji i dostępności konsultantów od modułów finansowych i kontrolingowych SAP?

Demografia

Aż 31% specjalistów od SAP FI/CO to kobiety. To najwyższy odsetek wśród wszystkich modułów – o 6 punktów proc. wyższy od średniej dla całej społeczności. Ten wskaźnik to efekt dość powszechnego wyboru ścieżki kariery od key usera SAP do konsultanta oraz tego, że Polska jest chętnie wybierana przez międzynarodowe firmy finansowe na lokalizację centrów usług wspólnych. Szacuje się, że liczba takich podmiotów przekroczyła 1700 (dane ABSL), a pracuje w nich ponad 400 tys. ludzi. Takie centra ma w Polsce 9 z 25 największych banków świata.
Ponad 95% badanych konsultantów SAP FI/CO ma wyższe wykształcenie. Dominują absolwenci kierunków ekonomicznych oraz finansów i rachunkowości (39%), IT (28%) oraz zarządzania (12%).
Większość stanowią konsultanci w wieku 31-40, a blisko 1/3 to 40-latkowie. Niepokoić może, że tylko niespełna 10% to osoby poniżej 30 roku życia. Dla całej społeczności SAP ten wynik jest o ponad 7 punktów proc. wyższy. Niewielka liczba najmłodszych konsultantów może oznaczać problem z niedoborem specjalistów w przyszłości.

 

Doświadczenie

Nieco ponad 6% badanych to juniorzy do 2 lat doświadczenia, z kolei w przedziale 2-4 lata mamy dodatkowo blisko 11% badanych. Większość konsultantów pracuje z SAP ponad 9 lat.


Zazwyczaj wiedzę o pracy z systemem zdobywają samodzielnie: jako userzy i key userzy systemu. Drugim powszechnym źródłem wiedzy są inni konsultanci, a sporadycznie także kursy i fora internetowe poświęcone wymianie wiedzy.
Poza FI oraz CO najwięcej z nich zna choćby podstawy ABAP, architektury, SAP Basis, czy moduły logistyczne: MM, SD. Ponadto znają się na zarządzaniu projektami SAP. Wszyscy badani przez Awareson deklarują znajomość języka angielskiego, w tym zaledwie 3% na podstawowym poziomie. Znajomość niemieckiego deklaruje 56%, ale aż 2/3 z nich jedynie na poziomie podstawowym.

 

Jak pracują konsultanci SAP FI/CO

¾ badanych pracuje na wyłączność dla jednego pracodawcy. 41% pracuje na kontraktach, pozostali na podstawie umów o pracę. Zdecydowanie przeważa praca zdalna – w ten sposób pracuje 2/3 badanych. W pełni z siedziby firmy pracę wykonuje niespełna 4% badanych.

Wynagrodzenie

Ponad połowa konsultantów SAP FI/CO jest zadowolonych z obecnego wynagrodzenia, co nie zmienia faktu, że jednocześnie 76% badanych oczekuje w tym roku podwyżki – i to najchętniej powyżej 15%.

Rotacja

Zmianę pracy deklaruje w rym roku 26,5% badanych, a kolejnych 42% bierze to pod uwagę w przypadku dobrej oferty. Główną motywacją do zmiany pracy jest rozwój. Kolejne to wynagrodzenie i jakość zarządzania firmą lub projektem.

Dane wykorzystane w artykule pochodzą z pierwszego badania społeczności SAP w Polsce przeprowadzonego przez Awareson w 2023 r. wśród 566 konsultantów SAP.

Cały raport dostępny tu:  Raport SAP 2023


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43