2 godziny planowania mogą zaoszczędzić 2 tygodnie pracy – to powiedzenie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku projektów SAP, gdzie stawką jest efektywność i płynność działania całego przedsiębiorstwa. Dobrze zaplanowany projekt SAP to fundament jego sukcesu.

 

Dlaczego planowanie jest tak ważne?
• Projekty SAP są złożone i kosztowne. Ich budżety sięgają milionów, a ich wpływ na działanie firmy jest ogromny. Dobry plan pozwala zminimalizować ryzyko błędów i opóźnień, oszczędzając czas i pieniądze.
• Systemy SAP są rozbudowane i zintegrowane z wieloma procesami biznesowymi. Dokładne zaplanowanie migracji lub wdrożenia nowego rozwiązania jest niezbędne, aby zapewnić płynne działanie firmy i uniknąć zakłóceń w jej codziennej pracy.
• Każdy projekt SAP jest unikalny. Dojrzałe organizacje często posiadają szereg indywidualnych rozwiązań, które należy uwzględnić w planowaniu.

 

3 filary sukcesu projektu SAP:
1. Realizacja zakresu projektu: Dokładne zdefiniowanie celów i funkcjonalności, uwzględniające potrzeby i specyfikę organizacji.
2. Efektywne wykorzystanie budżetu: Precyzyjne oszacowanie kosztów i kontrola wydatków na każdym etapie projektu.
3. Dotrzymanie terminów: Ustalenie realistycznego harmonogramu i ścisłe monitorowanie postępów prac.

 

Kluczowe etapy przygotowania do projektu SAP:

1. Przygotowanie organizacyjne:

  • Zdefiniowanie zakresu projektu i kluczowych interesariuszy.
  • Ocena zasobów wewnętrznych i potrzeb kadrowych.
  • Zebranie i skatalogowanie dokumentacji procesów biznesowych.

2. Przygotowanie budżetowe:

  • Oszacowanie kosztów projektu z uwzględnieniem różnych czynników.
  • Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych.

3. Przygotowanie logistyczne:

  • Zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i infrastruktury.
  • Zorganizowanie przestrzeni do pracy zespołu projektowego.

10 zasad skutecznego przygotowania projektu SAP:

1. Poznaj możliwości systemu i oceń ich dopasowanie do Twojej organizacji.
2. Zgromadź i uporządkuj dokumentację procesów biznesowych.
3. Określ zakres i priorytety projektu, skupiając się na kluczowych funkcjonalnościach.
4. Ustal realistyczny harmonogram, uwzględniając inne projekty w firmie.
5. Wyznacz głównych interesariuszy i decydentów, w tym Sponsora projektu.
6. Zorganizuj wewnętrzny zespół projektowy z jasno określonymi rolami i odpowiedzialnością.
7. Ustal zasady komunikacji w zespole, uwzględniając ścieżki eskalacyjne.
8. Zweryfikuj gotowość technologiczną do realizacji projektu.
9. Skorzystaj z wsparcia doświadczonego partnera wdrażającego systemy SAP.
10. Zapewnij niezbędną logistykę, m.in. pomieszczenia, narzędzia do współpracy i bazę noclegową.

 

Pamiętaj: Dobrze zaplanowany projekt SAP to połowa sukcesu. Pozostała część to rzetelna realizacja i stały monitoring postępów. Inwestując czas i energię w etap przygotowawczy, zwiększasz szanse na pomyślne zakończenie projektu i osiągnięcie założonych celów.