Dlaczego specjalista nie rozumie specjalisty? Dodatkowa rola DevOpsa w IT.

umieszczono: 23.01.2024

Wielu pracowników IT, którzy na co dzień zajmują się wytwarzaniem oprogramowania, napotyka różne formy problemów komunikacyjnych. Przykładem mogą być spotkania, podczas których do rozwiązania często błahego problemu, angażowana jest nieadekwatnie duża grupa osób. Takie spotkania przybierają wymiar interdyscyplinarnych dysput lub „combat meetings”, w których w skrajnych przypadkach potrafi uczestniczyć nawet kilkanaście osób. Zazwyczaj większość z nich nie posiada w temacie rozeznania i tylko się przysłuchuje, a ich godziny pracy są realnie tracone. Pomagając zespołom w roli konsultanta zacząłem zastanawiać się co sprawia, że sytuacje tego typu są tak powszechne.

 

Gdzie leży problem?

W ostatnich latach obserwowałem trend dążenia do specjalizacji wśród pracowników IT. Za takimi decyzjami przemawiają zazwyczaj względy finansowe i mniejszy zakres odpowiedzialności. O ile wybieranie specjalizacji samo w sobie nie jest problemem, to kluczowy staje się moment, w którym wysoko wyspecjalizowani pracownicy zaczynają przeważać w zespołach. W przypadku gdy większość członków zespołu pracuje w ściśle wydzielonych i znacząco różniących się dziedzinach, może to prowadzić do trudności w dostarczaniu produktu jako całości. Równowaga między specjalistami, a osobami o przekrojowej wiedzy zostaje zachwiana. Na podstawie moich obserwacji, widzę wyraźny wzrost liczby specjalistów, przy jednoczesnym spadku liczby osób posiadających techniczną wiedzę obejmującą cały projekt. Sytuację dodatkowo utrudnia wciąż wysoka rotacja pracowników IT oraz aspekt szybko zmieniających się w branży technologii. Osoby o wysokim stopniu specjalizacji mogą wykazywać mniejszą skłonność do przejmowania innych ról w zespole oraz potrzebować dłuższego wdrożenia, co w przypadku braków kadrowych bardzo utrudnia realizację projektu.  Ponadto, zespoły złożone głównie z osób o bardzo ściśle wyznaczonym zakresie odpowiedzialności, mogą mierzyć się z trudnościami w komunikacji, gdy problem wykracza poza ich dziedzinę. Prowadzi to do powstawania tzw. silosów komunikacyjnych.

 

Most pomiędzy ekspertami

Osoby na stanowisku DevOps inżynierów ze względu na swoją wiedzę dotyczącą procesu i wszystkich składowych cyklu wytwarzania oprogramowania, mogą odegrać kluczową rolę w eliminowaniu tych problemów. Jeżeli zostaną odpowiednio zaangażowane, mogą dostarczyć dodatkową wartość na etapach planowania, projektowania, integracji komponentów oraz szeroko pojętej komunikacji. Mogą również pełnić rolę mostu pomiędzy różnymi grupami pracującymi nad projektem – od biznesu, przez deweloperów, testerów, analityków, ekspertów od baz danych i tak dalej. Gdy inżynier DevOps posiada wcześniejsze doświadczenie deweloperskie, zwykle może tymczasowo i skutecznie wypełnić lukę pozostawioną przez innego pracownika technicznego, który opuścił zespół. Ze względu na fakt utrzymywania ciągłego kontaktu z większością grup biorących udział w cyklu wytwarzania oprogramowania, jego wdrożenie w nowy zakres obowiązków staje się również znacznie łatwiejsze. Takie podejście przyczynia się do zwiększenia stabilności całego projektu, bo ogranicza spadek wydajności wytwarzania oprogramowania oraz ryzyko utraty kluczowej wiedzy w przypadku odejścia pracownika.

 

Dążenie do równowagi

Podsumowując, kluczowym wyzwaniem dla zespołów IT staje się utrzymanie równowagi między wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami, a osobami posiadającymi wiedzę przekrojową z zakresu projektu oraz technologii. Jest to szczególnie trudne, gdy coraz więcej osób w branży optuje za specjalizacją. W zaistniałej sytuacji uważam, że DevOps inżynierowie pełnią szczególnie istotną rolę. Mogą oni przyjąć na siebie dodatkową odpowiedzialność związaną z bardziej kompleksowym eliminowaniem barier komunikacyjnych – wspierać zespoły w zakresie większym niż jedynie rozwiązanie podstawowego problemu wymiany informacji pomiędzy zespołami deweloperskimi, a operacyjnymi. Ponadto, projekty z roku na rok stają się coraz bardziej złożone, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na pracowników o wysokim stopniu specjalizacji. Uważam, że inżynierowie DevOps znajdują się w dobrej pozycji, by tego typu zespołom zapewnić płynną komunikację, oszczędzając w ten sposób czas tracony na nadmiarowych spotkaniach oraz niekończących się wymianach mailowych.

 

 

Szukasz inżynierów DevOps? Skontaktuj się z nami. Znajdziemy dla Ciebie najlepszych DevOps-ów!

Chcesz się rozwijać zawodowo w obszarze IT lub SAP? Sprawdź nasze oferty.

autor: Damian Basta, Inżynier DevOps w Awareson

umieszczono: 23.01.2024


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43