Specjalizacja DevSecOps – na czym polega

DevSecOps to platforma współpracy, która do obszaru DevOps dodaje praktyki bezpieczeństwa, dzięki czemu rozwiązuje napięcia między DevOps, dla których priorytetem jest terminowe wydanie oprogramowania, a zespołem ds. bezpieczeństwa, który skupia się na bezpieczeństwie oprogramowania.

Zespół DevSecOps to połączenie praktyk bezpieczeństwa oraz tych związanych z tworzeniem oprogramowania. Może on szybko dostarczać nowe oprogramowanie i usługi bez narażania ich użytkowników na problemy z  bezpieczeństwem.

 

Najważniejsze praktyki w obszarze DevSecOps

 1. Bezpieczeństwo – każda osoba, której praca opiera się na tworzeniu oprogramowania powinna mieć doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz mieć poczucie odpowiedzialności za ten obszar.
 2. Zastosowanie środków bezpieczeństwa na każdym etapie – niezwykle ważne jest, aby zakres bezpieczeństwa obejmował nie tylko główne strony aplikacji, ale również podstrony, poboczne linki i inne elementy.
 3. Zautomatyzowane działanie – narzędzia bezpieczeństwa DevSecOps muszą działać w pełni automatycznie – bez dodatkowych manualnych konfiguracji czy niestandardowych skryptów.
 4. Natychmiastowe rezultaty – aby bezpieczeństwo w aplikacji było na najwyższym poziomie, narzędzia bezpieczeństwa muszą generować wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 5. Szeroki zakres wdrożenia bezpieczeństwa – narzędzia bezpieczeństwa powinny działać we wszystkich środowiskach obliczeniowych, również w kontenerach, chmurach, chmurach hybrydowych, Kubernetes itp.
 6. Dokładność – dokładność to kolejny, niezwykle ważny aspekt w stosowaniu narzędzi bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, aby narzędzie wychwytywało wszystkie zagrożenia, ale również należy zminimalizować fałszywe alarmy. W tym celu programista musi wdrożyć odpowiednie testy bezpieczeństwa.
 7. Akceptacja dewelopera – wszystko, co dotyczy DevSecOps musi zostać zaakceptowane przez osoby, które będą opracowywać oprogramowanie, przeprowadzać testy, sprawdzać luki w zabezpieczeniach oraz naprawiać znalezione usterki dotyczące bezpieczeństwa.

Cykl operacji zachodzących w DevSecOps

Operacje zachodzące w DevSecOps, związane są z zarządzaniem funkcjonalnością i rozwojem oprogramowania w całym jego cyklu dostarczania i użytkowania. Cykl ten wygląda następująco:

 • monitorowanie wydajności systemu,
 • naprawa znalezionych usterek,
 • testowanie oprogramowania po aktualizacjach i zmianach,
 • ulepszanie systemu oprogramowania.

DevSecOps w ostatnich latach zyskał popularność jako sposób łączenia kluczowych zasad związanych z cyklami programistycznymi z bezpieczeństwem całego projektu, uznając, że obydwa te procesy muszą ze sobą skutecznie współpracować.