Konsultant SAP FI – kim jest i czym się zajmuje?

SAP FI czyli Financial Accounting to obszar, którego pracownicy są odpowiedzialni za wdrażanie i wspieranie systemów rachunkowości finansowej w SAP. Współpracują z klientami w celu projektowania i wdrażania nowych systemów lub aktualizacji już istniejących, aby upewnić się, że spełniają one potrzeby biznesowe klienta.

 

Zakres obowiązków Konsultanta SAP FI

Jak każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową z SAP, Konsultant SAP FI musi mieć dużą wiedzę z zakresu biznesowych rozwiązań i umieć się dobrze poruszać w tym obszarze. Jako, że mówimy o specjalizacji w Financial Accounting, do wiedzy biznesowej musimy dołożyć jeszcze tę z zakresu finansów. Wynika z tego, że praca na tym stanowisku wymaga następujących umiejętności:

 • Nadzorowanie realizacji nowych projektów, w tym tworzenie planów projektów, harmonogramów i budżetów;
 • Tworzenie modeli pomagających firmom w podejmowaniu decyzji o nowych przedsięwzięciach w oparciu o realistyczne prognozy przychodów i rozchodów;
 • Przeprowadzanie badań trendów rynkowych i wzorców zakupowych klientów w celu identyfikacji możliwości wprowadzenia nowych produktów lub usług;
 • Przeprowadzanie konsultacji z klientami w celu opracowywania konkretnych strategii biznesowych;
 • Analizowanie raportów finansowych oraz identyfikowanie wszelkich kwestii, które mogą wymagać dalszego zbadania;
 • Doradztwo w sprawach finansowych, takich jak budżetowanie i zasady rachunkowości;
 • Dostarczanie analiz informacji finansowych dla różnych interesariuszy w organizacji, takich jak kierownictwo wyższego szczebla i członków zarządu;
 • Rekomendowanie zmian w operacjach biznesowych w celu zwiększenia rentowności poprzez poprawę wydajności lub lepszą obsługę klienta;
 • Opracowywanie nowych standardów lub procesów rachunkowości w celu wspierania celów biznesowych organizacji;

 

Umiejętności, jakie powinien posiadać Konsultant SAP FI

 • Wiedza biznesowa – to umiejętność zrozumienia potrzeb firmy i tego, w jaki sposób dane finansowe mogą pomóc w rozwoju firmy. Jako konsultant SAP FI możesz współpracować z liderami biznesowymi w celu określenia najlepszych strategii finansowych dla ich firmy. Wymaga to dogłębnego zrozumienia operacji biznesowych i tego, w jaki sposób dane finansowe mogą pomóc firmie osiągnąć jej cele.
 • Umiejętności komunikacyjne – są niezbędną zdolnością, jaką powinien posiadać Konsultant SAP FI, ponieważ pozwalają one na przekazywanie informacji innym osobom i na rozumienie informacji zwrotnych. Konsultant SAP FI w swojej pracy będzie komunikować się z klientami, innymi konsultantami i innymi specjalistami, właśnie dlatego ważne jest posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów – są niezbędne do odniesienia sukcesu w konsultingu. Konsultant SAP FI w każdym momencie może zostać poproszony o rozwiązanie złożonych problemów swoich klientów, a umiejętność zidentyfikowania ich źródła oraz opracowanie rozwiązania ich, może pomóc odnieść sukces. Osoba na tym stanowisku może być również odpowiedzialna za identyfikację potencjalnych problemów i znalezienie sposobów zapobiegania ich występowaniu.
 • Umiejętności analizy danych – analiza danych to proces badania danych w celu znalezienia wzorców i wyciągnięcia z nich wniosków. Konsultant SAP FI może zostać poproszony o analizę danych w celu zaprognozowania osiągnięcia sukcesu strategii biznesowej. Analiza danych wymaga umiejętności analitycznych, w tym umiejętności identyfikowania trendów i wyciągania wniosków na podstawie posiadanych danych.
 • Znajomość branży – obszar FI to przede wszystkim wywiad finansowy, który jest kluczowym aspektem tej branży. Konsultant SAP FI musi dogłębnie rozumieć dziedzinę finansów, aby odnieść sukces na swoim stanowisku.