SAP Solution Manager – kim jest i jak wygląda jego praca?

SAP Solution to obszar, który dzięki automatyzacji i usprawnieniu zarządzania całą architekturą systemową, umożliwia lepsze zarządzanie aplikacjami SAP. Specjalizacja ta wspiera również klientów biznesowych w dostosowywaniu architektury technicznej do wdrażania nowych procesów biznesowych.

 

Do zadań SAP Solution Managera oprócz zapewnienia czysto administracyjnych rozwiązań, należą również śledzenie procesów biznesowych, zarządzanie wszelkimi zmianami, monitorowanie zmian w kodzie na wskutek wprowadzanych aktualizacji, przeprowadzanie testów funkcjonalnych oraz zarządzanie dokumentacją wdrożeniową i innymi projektami.

Kluczowe zadania SAP Solution Managera

Każda osoba, która wiąże swoją karierę zawodową z SAP musi posiadać dużą wiedzę z zakresu rozwiązań biznesowych, a także umieć dobrze się poruszać w tym obszarze. Oprócz tych oczywistych kwestii, które dotyczą ogólnej wiedzy o SAP, Solution Manager musi posiadać dodatkową wiedzę, która pozwoli na realizację kluczowych zadań na tym stanowisku, a należą do nich:

  • identyfikowanie i dokumentowanie wszelkich procesów biznesowych dla rozwiązań SAP, w tym komponentów partnerów, niestandardowego kodu i interfejsów,
  • identyfikowanie potrzeb partnerów biznesowych i realizowanie ich poprzez procesy kooperacyjne,
  • opracowywanie dokumentacji finalnego kodu,
  • definiowanie wymagań testów jednostkowych,
  • definiowanie wymagań i zakresu testów integracyjnych w oparciu o analizę wpływu zmian, tworzenie automatycznych i manualnych przypadków testowych, zarządzanie testerami oraz kompleksowe raportowanie postępów i wyników tych testów,
  • synchronizowanie obiektów technicznych,
  • analizowanie potencjalnego wpływu aktualizacji na kluczowe wskaźniki wydajnościowe, takie jak stabilność czy wydajność,
  • kontrolowanie procesów, interfejsów, komponentów i zadań o znaczeniu krytycznym w oparciu o biznesowe wskaźniki wydajności (KPI),
  • kompleksowe zarządzanie usługami pomocy technicznej SAP, od automatycznego ostrzegania o wymaganiach serwisowych, po dostawę i działania następcze, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kontrole jakości (CQC) i doradztwo w zakresie pomocy technicznej.