Specjaliści z Ukrainy pożądani. Specustawa w pełni otwiera przed nimi polski rynek pracy.

umieszczono: 22.03.2022

Uchwalona w ekspresowym tempie specustawa reguluje pobyt obywateli Ukrainy w Polsce. Wśród wielu zmian wprowadza m.in. możliwość zatrudniania ich na zasadach zbliżonych lub identycznych do zatrudniania Polaków. Pozwala też Ukraińcom łatwo zakładać działalność gospodarczą. Skorzystają na tym branże cierpiące na niedobór talentów, w tym IT. Branża nowych technologii w Polsce od ponad roku cierpi na ogromny deficyt specjalistów, a ponad połowa ekspertów na tym rynku świadczy usługi właśnie w ramach B2B.

Do niedawna przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej utrudniały korzystanie z umiejętności takich specjalistów. Procesy rekrutacyjne trwały nawet kilka miesięcy, co zniechęcało kandydatów do zmiany zatrudniania, a firmy do czekania na ich dostępność – komentuje Anna Szczepowska, CEO Awareson, specjalistycznej agencji rekrutacyjnej i outsourcingowej dla branży IT.

Nowe przepisy legalizują pobyt obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego przez 18 miesięcy, dając im jednocześnie prawo do wykonywania pracy.  Pracodawca musi jedynie w ciągu 14 dni powiadomić – za pośrednictwem praca.gov.pl – właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

W specustawie zadbano o zapewnienie legalności pobytu nie tylko obywateli Ukrainy uciekających od 24 lutego przed wojną, ale także tych, którzy przebywali już wcześniej w Polsce a ze względu na wojnę nie mogą wrócić do Ukrainy. Np. pobyt osób korzystających przed 24 lutego z ruchu bezwizowego także jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Ukraińcy, którym wiza krajowa lub zezwolenie na pobyt w Polsce kończy się po 24 lutego, mają przedłużoną legalność pobytu do 31 grudnia 2022 – mówi Michał Wysłocki, ekspert BCC do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z Wysłocki Immigration Law Services.

Powierzenie pracy może obywać się w dowolnej formie: na postawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Uproszczone procedury dotyczą także obywateli Ukrainy, którzy już wcześniej przebywali i pracowali w Polsce.

– Zgodnie ze specustawą do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę są uprawnieni obecnie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, nawet ci, którzy przyjechali do Polski jeszcze przed wojną w Ukrainie, pod warunkiem zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy takiej osobie – dodaje Michał Wysłocki.

Ogromnym ułatwieniem dla specjalistów z Ukrainy jest też możliwość zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotąd było to praktycznie niemożliwe, tymczasem już ponad połowa pracowników IT w Polsce świadczy usługi w ramach B2B – na rzecz jednej lub kilku firm. Teraz do założenia działalności gospodarczej obywatelom Ukrainy wystarczy numer PESEL.

Branża IT przyjmie specjalistów w Ukrainy z otwartymi ramionami. Braki kadrowe ma na tym rynku 90% firm. Musimy też pamiętać, że software housy i firmy IT obecne w Polsce w dużej mierze obsługują rynek europejski, amerykański i azjatycki. Pracy nie zabraknie – dodaje Anna Szczepowska.

Nowe prawo pozwala pracodawcom myśleć o pracownikach z Ukrainy zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie.  Z jednej strony większość rynku opiera się na kontraktach – trwających najczęściej około roku, a także krótszych. Jednocześnie specustawa w łatwy sposób pozwala przedłużyć pobyt obywateli Ukrainy w Polsce na kolejne 3 lata.

Branża IT ma też te przewagę, że 90% pracy odbywa się zdalnie. Tam gdzie obie strony będą tym zainteresowane, mogą kontynuować współpracę także po zakończeniu wojny w Ukrainie.

W świetle specustawy obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Szczegóły nowego prawa zostały opracowane w formie praktycznego e-booka w dwóch językach: po polsku i angielsku. Można go pobrać bezpłatnie: https://www.awareson.com/ebook-ukraine/ 

 

SPRAWDŹ JAK WSPIERAMY FIRMY W BUDOWANIU ZESPOŁÓW IT I SAP.


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43