Czy warto pracować na kontrakcie w IT? Korzyści i ryzyka.

umieszczono: 13.10.2022

W ciągu najbliższego roku 1/3 globalnych firm planuje zastąpić część pracowników etatowych kontraktorami i freelancerami, wylicza firma badawcza Gartner, a wg Forbes Magazine do 2027 roku 50% wszystkich pracowników będzie zatrudnionych w ten sposób (sprawdź jak wspieramy firmy w budowaniu zespołów IT i SAP). Kontrakt ma wiele zalet z punktu widzenia zarządzania firmą: finansowych oraz w zakresie zarządzania i HR. Nie trzeba się martwić o osobiste zmagania podwykonawców, urlopy, zwolnienia lekarskie czy ogólne zadowolenie z pełnionej roli. W zamian za stawkę godzinową specjaliści mają wykonać określone zadanie. Tylko tyle, czysty biznes.

50% globalnego rynku pracy do 2027 roku będzie się opierać na kontraktorach i freelancerach

Kolejne fale pandemii i praca zdalna otworzyły globalny rynek pracy, co zwiększyło popularność kontraktów. Zalety pracy na kontrakcie dostrzegli wyspecjalizowani pracownicy: docenili elastyczność rynku pracy i możliwość komfortowego godzenia kariery z życiem prywatnym. To sprawiło, że zatrudnienie pracowników kontraktowych w branży technologicznej wzrosło w ostatnich 3 latach o niemal 40%.

Jak to się ma do Polski? Trendy na rynku pracy IT są globalne i łatwo przenikają przez granice, ale mamy też dodatkowy, lokalny impuls zachęcający do tej formy współpracy: Polski Ład. Wprowadzone na początku 2022 roku zmiany podatkowe wywołały lawinę przedsiębiorczości w branży IT – przynajmniej, jeśli chodzi o statystyki. Tylko w podklasie „działalność związana z oprogramowaniem” Głównego Urzędu Statystycznego co miesiąc przybywa 1,5-2 tys. firm, w większości jednoosobowych działalności gospodarczych, zaś w całej sekcji „informacja i komunikacja”, to dwa razy tyle. Te małe i mikro firmy, to potencjalni kontraktorzy.

30% firm planuje zastąpić część pracowników etatowych elastyczniejszymi formami współpracy

Czy to oznacza koniec etatów? Oczywiście nie – to jedynie zmiana obecnych proporcji na rynku z przewagi umów o pracę (ok. 60/40), na rzecz mniej więcej równego podziału. Ten trend ma swoje plusy i minusy, i silnie wpływa na biznes, poszczególnych specjalistów, ale też całe społeczeństwo. Cyfrowi pracownicy kontraktowi stanowią ogromną wartość dla zmieniającego się globalnego rynku, ale są również narażeni na większe ryzyko poczucia rozłączenia i izolacji – szczególnie w związku z popularną w ostatnich 3 latach pracą zdalną. Są co do zasady mniej związani z organizacją i resztą zespołu, niż specjaliści zatrudnieni na stałe.

Dariusz Kurkiewicz, Manager, SAP Basis Architect, Matthews International: Nie wszędzie outsourcing się sprawdza. Na bazie doświadczeń z amerykańskiego rynku pracy zauważam zmianę w podejściu firm do działów oraz specjalistów dostarczających usługi profesjonalne, jak SAP. Firmy, które do tej pory bazowały na outsourcingu, starają się budować własne zespoły kompetencyjne. To wewnętrzni specjaliści wyznaczają kierunki rozwoju dla operacji i projektów, oraz weryfikują postępy prac. Są bardziej zaangażowani i mają większe zaufanie organizacji. Firmy zewnętrzne i kontraktorzy realizują zadania, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez wewnętrznych specjalistów. Ta ewolucja organizacji pracy wynika z tego, że firmy zewnętrzne zwykle obierały najkrótszą drogę od punktu AS-IS do punktu TO-BE – nie koniecznie była to droga optymalna.

38% pracowników kontraktowych w IT nie czuje przynależności do organizacji

Wg. Talents International 38% kontraktorów czuje się odizolowanych od firmy i współpracowników. „Czysty biznes” w dłuższej perspektywie zaczyna negatywnie wpływać na ich samopoczucie, satysfakcję z pracy oraz efektywność. Praca zdalna na kontrakcie oznacza, że praktycznie 100% spotkań i interakcji dotyczy realizacji zadań i projektów, bez jakichkolwiek dodatkowych aktywności integrujących z zespołem. Nie ma przestrzeni na budowanie relacji, przekazywanie wiedzy i doświadczeń, ani luźną wymianę poglądów. Tacy specjaliści są też odseparowani od informacji na temat innych projektów w organizacji i tracą dostęp do – często inspirującej – wiedzy o rozwoju firmy.

80% pracowników i współpracowników uważa przynależność do organizacji za ważną

Wg Deloitte dla blisko 80% specjalistów IT przynależność do grupy lub organizacji ma duże lub bardzo duże znaczenie. Jednocześnie przynależność do organizacji jest ważnym czynnikiem napędzającym sukces organizacji i wydajność na wszystkich jej poziomach. Kiedy specjaliści widzą, że ich indywidualna praca przyczynia się do realizacji celów klienta i mają poczucie przynależności do zespołu, są bardziej zaangażowani, zmotywowani i osiągają lepsze wyniki.

I choć – obok wynagrodzenia – to właśnie niezależność i elastyczność są jednymi z głównych zalet pracy na kontrakcie, warto przyjrzeć się i zareagować na problem, jakim jest brak poczucia przynależności freelancerów i kontraktorów. Skoro rynek pracy i usług IT na największą dotąd skalę wykorzystuje zalety pracy na kontrakcie, powinien też dostrzec płynące stąd zagrożenie izolacji, która wpływa na relacje, efektywność i rozwój.

 

3 główne zasady budowania więzi z kontraktorami:

  • Komunikacja: stwórz platformę do wymiany informacji dla pracowników i kontraktorów pracujących na rzecz tej samej organizacji czy projektu.
  • Współpraca: inspiruj spotkania on-line oraz off-line poza pracą, które pomogą budować więź i przynależność do grupy i organizacji.
  • Rozwój: inwestuj w rozwój specjalistów poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz zapewnij przestrzeni do dzielenia się wiedzą.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz za darmo cały raport Awareson „Nie tylko pieniądze. Rynek pracy IT i SAP 2023

 

SPRAWDŹ JAK WSPIERAMY FIRMY W BUDOWANIU ZESPOŁÓW IT I SAP.

autor: Anna Jaglińska-Prawdzik, Marcin Szewczuk

umieszczono: 13.10.2022


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43