Jak pracują i ile zarabiają specjaliści SAP?

umieszczono: 13.07.2023

Dominującą formą zatrudnienia konsultantów i developerów SAP jest umowa o pracę – wśród badanych wskazało ją 59,5%. Etat znacznie częściej wybierają kobiety (86%) niż mężczyźni (54%). Widać też wyraźną korelację wyboru formy zatrudnienia i wieku. Wśród konsultantów z doświadczeniem 5-9 lat działalność gospodarczą prowadzi 34%, a dla grupy powyżej 9 lat doświadczenia już 53%. Jednocześnie prawie 10% konsultantów z doświadczeniem 5-9 lat pracuje dla 2 lub więcej firm, zaś w przedziale ponad 9 lat doświadczenia niemal co trzeci. Zjawisko tzn. „overemployment’u” czyli pracy dla kilku firm, dotyczy zwłaszcza tych specjalistów, którzy mają już ugruntowaną wiedzę i umiejętności. Z jednej strony może to być efektem ciągłego deficytu talentów – jeden człowiek realizuje kilka projektów jednocześnie, bo jest tak duże zapotrzebowanie na pracę, z drugiej złej organizacji pracy projektowej – konsultant ma przestrzeń do realizowania zadań w innej firmie.

86%

40%

28%

kobiet w SAP pracuje na UoP prowadzi działalność gospodarczą konsultantów 9+ lat pracuje dla 2 i więcej firm

 

Typ umowy w zależności od liczby pracodawców/zleceniodawców

Doświadczenie zawodowe a prowadzenie działalności gospodarczej

Wybór formy zatrudnienia przekłada się na zarobki. Większość freelancerów zarabia ponad 200 zł/h. W przypadku pracowników etatowych porównywalny pułap zarobków osiąga jedynie 14% badanych. Motywacja do prowadzenia własnej działalności jest powszechnie znana – optymalizacja podatkowa. Coraz wyższe koszty, jakie na umowie o pracę ponosi zarówno pracownik jak i pracodawca, skłaniają obie strony do szukania alternatywy dla etatu – czy przez zatrudnianie konsultantów na tzw. „wewnętrzne” B2B czy korzystanie z usług firm konsultingowych i outsourcingowych. Organizacje, których polityka nie pozwala na zatrudnianie specjalistów na umowy B2B lub korzystanie z outsourcingu, mierzą się z brakiem dostępu do coraz większej puli kompetencji.

Dla jakiego typu firmy obecnie pracujesz?

Stawka godzinowa (netto) / Wynagrodzenie miesięczne (brutto)

Stawka godzinowa (netto) w podziale na moduły

Wynagrodzenie miesięczne (brutto) w podziale na moduły

Obserwując polski rynek pracy SAP można wysnuć wnioski, że popularność umów o pracę będzie malała. Ze względu na system podatkowy doświadczeni specjaliści chcą szybciej monetyzować swoją pracę i wybierają umowy B2B. Jednocześnie firmy, stojące przed wyzwaniem migracji do S/4HANA, chętnie decydują się na outsourcing doświadczonych ekspertów i całych zespołów. Umowy o pracę częściej wybierają jedynie młodzi konsultanci, dedykowani do zadań utrzymaniowych.

Zaledwie 4,8% badanych specjalistów SAP pracuje z siedziby firmy. Im bardziej doświadczony konsultant, tym jego skłonność do obecności w biurze jest mniejsza. W przypadku konsultantów, którzy pracują dla jednego pracodawcy czy zleceniodawcy najczęściej z biura pracują najmłodsi pracownicy (13%). W grupie powyżej 9 lat doświadczenia to jedynie 2%. 2/3 badanych pracuje zdalnie, przy czym im większe doświadczenie tym częściej jest to praca hybrydowa. Z kolei prawie wszyscy konsultanci, którzy pracują dla 2 i więcej firm wykonują pracę wyłącznie zdalnie. Biorąc pod uwagę niedobór kompetencji SAP organizacje staną przed wyborem: albo oferujemy pracę zdalną, albo zamykamy sobie dostęp do większości doświadczonych ludzi. Innym rozwiązaniem jest inwestycja w juniorów, którzy są bardziej skłonni pracować z biura.

4,8%

2/3

badanych pracuje z biura konsultantów pracuje zdalnie

 

Praca zdalna a doświadczenie zawodowe (jeden pracodawca/zleceniodawca)

Praca zdalna dla wielu pracodawców/zleceniodawców

 

 

Artykuł jest częścią raportu „Rynek specjalistów SAP w Polsce. Analiza i prognozy 2023-2025.” Cały raport można pobrać bezpłatnie tu: POBIERZ RAPORT SAP

SPRAWDŹ JAK WSPIERAMY FIRMY W BUDOWANIU ZESPOŁÓW IT I SAP.

CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ ZAWODOWO W OBSZARZE IT LUB SAP? SPRAWDŹ NASZE OFERTY.


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/klient.dhosting.pl/awrsnadmin/awareson.com/public_html/wp-content/themes/awareson/single.php on line 43